SÜRDÜRÜLEBİLİR BESLENME

Biz yediğimiz şeyiz ve yediğimiz şey gezegenimizi doğrudan etkiliyor. Sağlıklı ve mutlu olmamız için yeterli ve dengeli beslenmeliyiz. 

Mevcut Tarım Modeli, toprak alanlarının daralması, sera gazları salınımının artması, biyoçeşitliliğin azalması ve su kaynaklarının nitrat kirliliğine maruz kalması ve tüm bunların sonucunda iklim değişikliğine neden olduyor. Sadece sera gazları göz önüne alındığında dahi, iklim değişikliğinde en yüksek etkiye sahip olan unsur %31 ile yiyeceklerdir.

Susitaş olarak bizler, dünyamız için çözümün ‘ Sürdürülebilir Beslenme Modeli’ olduğuna, dengeli bir yemek yeme alışkanlığının, yiyecek tercihlerimizin, yemek israfından kaçınmamızın bireysel ve toplumsal olarak çevresel etkilerimizi en aza indireceğine inanıyoruz.

Bu yüzden,

  • Lezzet ve besin değeri yönünden üstün ürünler üretmeyi,
  • Vitamin ve minerallerle zenginleştirilmiş gıdalar sunmayı,
  • Yetersiz beslenme riskini azaltmayı,
  • Gıda güvenliğini sadece son üründe değil, üretim ve dağıtım zincirinin her aşamasında izlemeyi,
  • Tüketicilerimizin sağlığı, yaşam kalitesi ve çevre için ‘ Sürdürülebilir Beslenme' kavramını tüm iletişim platformlarında dillendirmeyi,

Susitaş olarak kendimize görev edindik.